DocumentenStatuten

Statuten van AGAr, opgesteld en goedgekeurd door het bestuur, goedgekeurd door de leden op de ledenvergadering van 27 januari 2011.

In de statuten van AGAr is de vorm en handelswijze van AGAr bij bepaalde omstandigheden vastgelegd. Het biedt voor de vereniging een houvast op lange termijn. Eventuele veranderingen moeten steeds door de leden worden goedgekeurd.