Over AGAr

Wat is AGAr?

Sta je op afstuderen of ben je al enige tijd geen student meer aan de UGent? Dan denk je vast dat de band met je Alma Mater verwatert of verdwijnt. Maar dat hoeft zo niet te zijn!

Sinds 2010 probeert AGAr - Alumni Gentse Archeologen een platform te zijn voor alle afgestudeerde archeologen aan de Universiteit. We proberen kersverse en aloude afgestudeerden een aangename manier te bieden om het contact met de medestudent en de Universiteit te onderhouden en terug aan te wakkeren. Dit door het organiseren van allerlei archeologisch getinte activiteiten. 

Dankzij onze samenwerking met de koepelvereniging “Alumni Gent” bieden we voordelen aan waarvan de huidige studenten al kunnen genieten: sporten in het GUSB, eten in de legendarische Brug of andere resto’s, je talen bijschaven in het Talencentrum van de UGent of rustig een boekje lezen of ontlenen in de schaduw van de trotse Boekentoren. Het is allemaal mogelijk met de AGAr lidkaart die wij aanbieden aan onze leden. 


Bestuur 
Sinds de oprichting in 2011 wordt AGAr bestuurd door enkele enthousiaste oud- archeologiestudenten van de UGent. Heb je zelf tijd en zin om je te engageren, aarzel niet en contacteer ons!

Interessante documenten
Een goed bestuur baseert zich op gestructureerde documenten die de visie van de vereniging uitdragen, zowel op korte als op lange termijn. Daarom heeft ook AGAr enerzijds statuten en anderzijds een eerste strategisch plan 2011-2014 opgesteld.

Contact

@    alumnigentsearcheologen@gmail.com
AGar (Alumni Gentse Archeologen)